Fen Bilimleri öğretmenleri için 

hibrit mentörlük modeli ile mühendislik tasarım süreci eğitimi

122K321 TÜBITAK 1001 Projesi

ASİL LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 
ETKİNLİK PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 
Projenin Amacı

Fen bilimleri öğretmenlerinin mühendislik tasarım temelli uygulamalara yönelik yeterliliklerinin geliştirilmesi için hibrit mentörlük modeline dayalı mesleki gelişim programının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Katılımcıları

Ankara, Erzurum, Eskişehir, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Van illerinde yatılı bölge ortaokulları, Bilim ve Sanat Merkezleri ve genel ortaokullarda görev yapmakta olmak 48 fen bilimleri öğretmeni projenin çalışma grubunu oluşturmaktadır. 

Projenin Ortamları

Üç adımda gerçekleştirilecek olan eğitimlerin ilki Sinop Üniversitesi-Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde, ikincisi Sinop Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden çevrim içi ve üçüncüsü Ankara- Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecektir.

Projenin  Masrafları 

Öğretmenlerimizin yüz yüze oturumlara ulaşımı, kalacak yeri ve yiyecek masrafı proje bütçesinden karşılanacaktır.

Proje Tanıtım Videosu 

Proje

Eğitim Planı 

Çalıştay 1

2023

 4-9 Eylül

 • 1 hafta/ 7 gün 
 • Uzman eğitimler tarafından 
 • Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Otelin'de
 • Çalıştay 
 • Masraflar proje bütçesinden karşılanacaktır.
Detaylar için tıklayınız

Çevrim İçi Dersler 

2024 

29 Ocak- 3 Şubat

 •  
 • Uzman eğitimler tarafından 
 • Çevrim içi 
 • Sinop Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 
Detaylar için tıklayınız

Çalıştay 2

2024

2-7 Eylül

 • 1 hafta
 • Uzman eğitmenler tarafından
 • Ankara - Başkent Öğretmenevi'nde
 • Çalıştay 
 • Masraflar proje bütçesinden karşılanacaktır
Detaylar için tıklayınız
Projenin Fen Bilimleri Öğretmenlerine Katkısı 
expert-icon1

Fen Öğretmenlerinin Yeşil Gelecek İçin Mühendislik Tasarımına Yolculuğu

Yeşil Mutabakat hedefleri bağlamında öğretmenlere bilim ve teknoloji eğitiminde yeni bir bakış açısı sunar. 
expert-icon2
Mentörlüğün Hibrit Gücü: Öğretmenlerin Profesyonel Dönüşümü

Öğretmenlerin mühendislik tasarım temelli fen eğitimi pedagojisini kavrama ve derslerine dahil etme yeteneklerini geliştirir.

expert-icon3
Yeşil Mutabakat Hedeflerine Ulaşmada Hibrit Mentörlük Rehberliğİ

Öğretmenlerin mühendislik temelli ders planlama ve uygulama yeteneklerine mentörlük sürecinin nasıl katkı sağladığını inceler. 

Projenin hedeFİ

Fen bilimleri öğretmenlerinin fen bilimleri dersi öğretim programındaki mühendislik uygulamaları vurgusuna yönelik mesleki gelişim programına katılmadan önceki görüşlerinin belirlenmesi 

Fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişim programına katılmadan önce mühendislik disiplinine yönelik bilgilerinin belirlenmesi.  

Fen bilimleri öğretmenlerinin derslerine mühendislik entegrasyonu yapmak konusunda mesleki gelişim programına katılmadan önceki pedagojik alan bilgilerinin belirlenmesi.


Fen bilimleri öğretmenlerinin yeşil mutabakat konuları ile fen bilimleri öğretim programı kazanımları arasındaki ilişkiye yönelik farkındalıklarının tespit edilmesi.

Öğretmenlerin mesleki gelişim süreci boyunca (süreçte ve program sonunda) mühendislik tasarım temelli fen eğitimi pedagojisine yönelik anlayışlarının tespit edilmesi. 

Fen bilimleri öğretmenlerinin derslerini mühendislik tasarım temelli planlamak konusundaki becerilerinin değişiminin izlenmesi. 

Fen bilimleri öğretmenlerinin yeşil mutabakat konuları ve fen bilimleri öğretim programı kazanımları ekseninde mühendislik tasarım temelli ders planlama becerilerinin değerlendirilmesi. 

Fen bilimleri öğretmenlerinin derslerinde mühendislik tasarım temelli uygulamalar yapmak konusundaki değişimlerinin izlenmesi. 

Fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişim programı sonunda mühendislik disiplinine yönelik bilgilerinin belirlenmesi

#FenMuhim

Projenin tamamlanma yüzdesi
Tamamlanan
Proje siz öğretmenlere ne vaad ediyor? 

Proje, fen bilimleri öğretmenlerinin mühendislik tasarım sürecini fen derslerine entegre etmelerini kolaylaştırma hedefiyle, hibrit mentörlük odaklı bir mesleki gelişim programı sunuyor. 

Detaylar
Teknolojik alt yapı;

Bu proje, hibrit mentörlük uygulamalarını kullanarak, teknoloji ve eğitimi bir araya getirerek modern bir çözüm sunuyor. Bu teknolojik yaklaşım, öğretmenlerin kendi deneyimlerinden bağımsız olarak, süreç hakkında bireysel ve anında geri bildirim almasını sağlamaktadır. 

Detaylar
Uzman Mühendislik Becerileri 

Bu proje, mühendislik tasarım sürecinin fen derslerine entegrasyonunu öğretmenlere sağlayarak, mühendislik becerilerini geliştirecek bir platform sunar. Bu sayede öğretmenler, öğrencilerine daha pratik ve yaşamla bağlantılı eğitim deneyimleri sunabilirler.

Detaylar
Profesyonel gelişim 

Proje, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini destekleyerek, mühendislik ve fen eğitimi arasında köprü kurmalarına yardımcı olacak bir platform sağlar. Bu, öğretmenlerin öğrencilerine bu yüzyılın en önemli konularına yönelik olarak daha entegre ve uygulanabilir bir eğitim sunmalarına olanak sağlar.

Detaylar
Uzman Desteği 

Proje kapsamında, öğretmenlere anında destek sağlayacak ve sorunlara özgü çözüm önerileri geliştirecek bir hibrit mentörlük yapısı sunulacaktır. Bu, öğretmenlerin ders planlarını etkili bir şekilde oluşturmasına ve uygulamasına yardımcı olur.

Detaylar 

Ünlülerden Mesajlar